vragen? belt u ons: 020-2088555

Transparant over kosten, risico’s, rendementen en service

IBI PEERGROEP RENDEMENTSATTRIBUTIE APPLICATIE

Peergroep rendementsattributie

Aan de totstandkoming van de beleggingsportefeuille gaat een aantal besluiten vooraf door verschillende betrokkenen. Uit de ALM-studie volgt de samenstelling van de lange termijn asset mix, welke meestal door de beleggingscommissie voor de middellange termijn wordt verbijzonderd en door beleggers wordt geïmplementeerd. Het aantal deel-beslissingsprocessen is uiteindelijk groter dan deze drie.

In samenwerking met expert Corné Reniers is het onderstaande samenvattend overzicht ontwikkeld. Deze globale rendementsattributie geeft het bestuur inzicht hoe vanuit het gemiddelde van de peergroep de attributie is opgebouwd. Op verzoek kan een gedetailleerde vergelijking worden opgesteld.